Pindi

Hoonestustingimused

Üldinfo

Kinnistuid: 13
Korruselisus: põhihooned kuni 2-korruselised
Lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone + 1 abihoone
Hoonealune pind: sõltuvalt krundi suurusest jääb vahemikku 230-285 m²

Maja 152
Maja 106
Maja 126

KUUKRESSI ELAMURAJOONI HOONESTAMISREEGLID.

Tingimused, milliseid tuleb järgida Kuukressi elamurajooni eramuid projekteerides ja ehitades.
Planeeritud maa-alal on mõeldud positsioonid 1-13 hoonestamiseks väikeelamutega.

Ehitusõigus:
Maksimaalne lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone + 1 abihoone.
Korruselisus: põhihooned kuni 2-korruselised.
Elamu maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 9 m, abihoone maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 5 m. Pos 1-7 majadel võib 2. korrus olla maksimaalselt 60% esimesest.
Katusekalle: pos 1-7 25°…35°, pos 8-13 lame- või ühepoolse kaldega katus, maksimaalselt 15º.
Hoonestusviis: lahtine.
Katuseharja suund: paralleelne või risti krundi esipiiriga.
Keldrikorruseid mitte kavandada.

Hoonete paigutus krundil: Hooned tuleb krundil püstitada detailplaneeringus lubatud alasse, hoonete kaugus tänavapoolsest piirist peab olema vähemalt 5m.
Väikeehitisi (ka alla 20 m² ehitusaluse pindalaga) võib rajada ainult hoonestusalasse.

Piirded: Kõrgusega kuni 1,5 m, tänavapoolsed piirded soovitavalt puitlippidest või traatvõrkpaneelidest (mitte kasutada rohelist traatvõrku) kooskõlas krundile projekteeritud elamuga, kruntidevahelised piirded traatvõrgust, kombineeritud haljastusega (hekk, ronihaljastus).

Nõuded hoone väliskujundusele:
Katusekattematerjal: katusekivi, plekk või bituumenkate. Keelatud on pilpa-, sindel- ja rookatused;
Välisviimistlusmaterjalide valik: pole soovitav kasutada plastikut ja plekki, keelatud on palkmajade püstitamine.

Detailplaneeringu põhijoonis.
Detailplaneeringu seletuskiri.

*Pildid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast elukeskkonnast